Drwęca – chrońmy rezerwat

drweca

Drwęca to jedna z najbardziej urokliwych rzek w naszym kraju. W 1961 roku Drwęca uzyskała status rezerwatu i została objęta na całej długości ochroną, jest najdłuższym rezerwatem ichtiologicznym w Polsce! Drwęca i jej dorzecze objęte jest krajowym programem restytucji ryb wędrownych. Rzeka ze względu na swoje położenie jest ważnym korytarzem ekologicznym o znaczeniu krajowym – jest korytarzem migracyjnym i rozprzestrzeniania się wielu gatunków fauny i flory między Doliną Wisły a Pojezierzem Mazurskim. Dolina rzeki Drwęcy została objęta programem Natura 2000.

Od końca lat 90 w Dolinie Drwęcy obserwuje się stopniową dewastację przyrody i wzrost zaśmiecenia stałymi odpadami komunalnymi. Wiele śmieci zalega w strefie przybrzeżnej i na dnie rzeki. Najwięcej zanieczyszczeń kumuluje się w sąsiedztwie osiedli i gospodarstw domowych.

Projekt „Drwęca – chrońmy rezerwat” i główna akcja tego projektu: „Wiosenne sprzątanie Doliny Drwęcy” mają na celu:

 1. Usunięcie z rzeki i Doliny Drwęcy stałych odpadów komunalnych.
 2. Przeciwdziałanie zanieczyszczaniu tego cennego przyrodniczo obszaru.
 3. Edukację ekologiczną mieszkańców, młodzieży, wędkarzy, turystów (spływy kajakowe).

W ramach projektu prowadzone są działania:

 1. Audyt (luty-kwiecień) zaśmiecenia Doliny Drwęcy w woj. kujawsko-pomorskim.
 2. Kwietniowe, społeczne akcje usuwania śmieci z rzeki i Doliny Drwęcy.
 3. Majowe akcje usuwania tych zanieczyszczeń, których nie udało usunąć się w kwietniu.
 4. Majowe spotkania z władzami samorządowymi gmin i miast (partnerów akcji) w celu zlikwidowania nielegalnych wysypisk na terenie Doliny Drwęcy, źródeł zanieczyszczeń i przeciwdziałanie zjawisku śmiecenia.
 5. Współpraca z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej i Regionalną Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, a także z lokalnymi organizacjami, które podejmują działania proekologiczne na obszarze Doliny Drwęcy.

Wiosenne sprzątanie Doliny Drwęcy 2019

Harmonogram społecznych akcji 

  1. Gmina Lubicz - 6 kwietnia (sobota)
   Odprawa o godz. 9.00 na łące przy dawnym jazie młyńskim (lokalizacja GPS 53.028380, 18.759578). Zakończenie i posiłek w miejscu odprawy, dla osób dorosłych w godz. 13-14, dla dzieci i młodzieży w godz. 12-13.
  2. Gmina Ciechocin - 6 kwietnia (sobota)
   Odprawa o godz. 10.00 na przystani kajakowej przy moście (lokalizacja GPS 53.061170, 18.925299). Zakończenie i posiłek w miejscu odprawy, dla dzieci i młodzieży około w godz. 12-13, dla osób dorosłych w godz. 13-14.
  3. Miasto i gmina Golub-Dobrzyń - 13 kwietnia (sobota)
   Odprawa o godz. 9.00 przy Drwęcą, przy kładce poniżej firmy Adabet (lokalizacja GPS 53.110976, 19.058608). Zakończenie akcji w Szkole Podstawowej nr 1 w Golubiu w budynku kościoła poewangelickiego, dla dzieci i młodzieży około godz. 12, dla osób dorosłych w godz. 13-14.
  4. Gmina Wąpielsk - 11 maja (sobota)
   Rozpoczęcie o godz. 9.00 w Radzikach Dużych o przy gimnazjum i ruinach zamku (lokalizacja GPS 53.165791, 19.278437). Zakończenie przy remizie OSP w Radzikach Dużych (GPS 53.165063, 19.276246), dla dzieci i młodzieży około godz. 12, a dla osób dorosłych około godz. 13

Wiosenne sprzątanie Doliny Drwęcy w gminie Wąpielsk

11 maja 2019 r.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom trzeciej akcji sprzątania rzeki i Doliny Drwęcy w gminie Wąpielsk a Sponsorom za worki, rękawiczki i wsparcie logistyczne!

Organizatorem akcji jest Fundacja Life Promotion i Gmina Wąpielsk, a partnerem PZW Okręg Toruń. W sprzątaniu udział wzięło prawie 50 osób: dzieci i młodzież z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radzikach Dużych, OSP w Radzikach Dużych, OSP Wąpielsk, wypożyczalnia kajaków Ka-Jak CBR, Powiatowa Społeczna Straż Rybacka z Golubia-Dobrzynia, która wspierała wolontariuszy sprzątających Drwęcę z kajaków.

Wiosenne sprzątanie Doliny Drwęcy w mieście i w gminie Golub-Dobrzyń

13 i 27 kwietnia oraz 6 maja 2019 r.

Dziękujemy Wolontariuszom za udział w sprzątaniu Doliny Drwęcy a Sponsorom za wsparcie rzeczowe i organizacyjne inicjatywy!

W piątej, społecznej, ekologicznej akcji Wiosenne sprzątanie Doliny Drwęcy w mieście i gminie Golub-Dobrzyń dn. 13 i 27 kwietnia oraz 6 maja udział wzięło w sumie około 100 osób: Uczniowie ze Szkoły podstawowej w Lisewie, 8 Drużyna Harcerska „Karakale” z Wrocek, 18 Golubsko-Dobrzyńska Gromada Zuchowa „Piorunki”, 18 Golubsko-Dobrzyńska Drużyna Harcerska „Burza” im. Jana Bytnara Rudego, Osada Karbówko, Marian Kuźmiński - wypożyczalnia kajaków i Zespół z golubkowo.pl, Robert Zadylak - wypożyczalnia kajaków, OSP Olszówka, OSP Handlowy Młyn, wędkarze, przedstawiciel Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, pracownicy magistratu. Organizatorem akcji jest Fundacja Life Promotion oraz Miasto i Gmina Golub-Dobrzyń.

Wiosenne sprzątanie Doliny Drwęcy w gminie Lubicz

6 kwietnia 2019 r.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom trzeciej akcji sprzątania rzeki i Doliny Drwęcy w gminie Lubicz!

W akcji 6 kwietnia wzięło udział ponad 85 osób: Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Młyńcu, Toruńska Drużyna Harcerzy „Wataha”, Damian Tarczykowski - wypożyczalnia kajaków Aqua Natura Park, Stowarzyszenie Ochrony Doliny Drwęcy, OSP Lubicz, OSP Złotoria, OSP Młyniec, koła PZW z Torunia, Wolontariusze – mieszkańcy Lubicza oraz grupa Wolontariuszy ze Złotorii. Zostały zebrane cztery przyczepy ciągnikowe (35m³) śmieci.

Wiosenne sprzątanie Doliny Drwęcy w gminie Lubicz

7 kwietnia 2018 r.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom drugiej akcji sprzątania rzeki i Doliny Drwęcy w gminie Lubicz!

W akcji 7 kwietnia wzięło udział około 95 osób: Uczniowie gimnazjalnej klasy integracyjnej 2D ze Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Lubiczu Górnym, Harcerze z 5. Toruńskiej Drużyna Harcerzy im. A. Małkowskiego, Stowarzyszenie Ochrony Doliny Drwęcy, Damian Tarczykowski i wypożyczalnia kajaków Aqua Natura Park, OSP Lubicz, OSP Złotoria, OSP Młyniec, Stowarzyszenie Ochrony Doliny Drwęcy, Koło nr 3 Policja i Rzemiosło PZW Okręg Toru, Koło Osiedlowe PZW PKP w Toruniu, Koło PZW Garnizonowe "Skalar" nr 49, Koło nr 54 PZW przy Urzędzie Marszałkowskim, Koło PZW przy SM „Na Skarpie”

Wiosenne sprzątanie Doliny Drwęcy w gminie Ciechocin

7 kwietnia 2018 r.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom drugiej akcji sprzątania rzeki i Doliny Drwęcy w gminie Ciechocin!

W akcji 7 kwietnia wzięły udział 33 osoby. Dolinę Drwęcy sprzątali przede wszystkim uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Oskara Kolberga w Ciechocinie oraz uczniowie Gimnazjum im. Czesława Miłosza w Nowej Wsi.

Wiosenne sprzątanie Doliny Drwęcy w mieście i gminie Golub-Dobrzyń

14 kwietnia 2018 r.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom czwartej akcji sprzątania rzeki i Doliny Drwęcy!

W akcji 14 kwietnia wzięło udział około 75 osób: 18. Golubsko-Dobrzyńska Drużyna Harcerska „Burza”, 113. Golubsko-Dobrzyńska Drużyna Harcerska Bractwo Zwinnej Jaszczurki , 14. Drużyna Harcerska ,,Odkrywcy” im. Mikołaja Kopernika w Gałczewie, uczniowie 2 i 3 klas Gimnazjum im. Ignacego Działyńskiego, uczniowie klasy 1 A i B z LO Zespołu Szkół nr 1 im. Anny Wazówny, OSP Sokoligóra-Owieczkowo, OSP Golub-Dobrzyń, pracownicy Urzędu Miasta, Agencja kajakowa Mariana Kuźmińskiego, której sympatycy sprzątali odcinek Drwęcy od Bobrowisk do Golubia-Dobrzynia,jednostka WOPR i Przystań Zacisze prowadzone przez Henryka Jeziorskiego, wędkarze z koła PZW Golub-Dobrzyń, zespół Osady Karbówko, który z kajaków i na brzegu sprzątał rzekę na Olszówce.

Wiosenne sprzątanie Doliny Drwęcy w gminie Wąpielsk

21 kwietnia 2018 r.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom drugiej akcji sprzątania rzeki i Doliny Drwęcy w gminie Wąpielsk!

W akcji 21 kwietnia wzięły udział około 70 osób: Uczniowie i nauczyciele z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radzikach Dużych, uczniowie i nauczyciele z Gimnazjum im. Tony'ego Halika w Radzikach Dużych, jednostki OSP Wąpielsk, OSP Radziki Duże, OSP w Długiem.
Organizatorem akcji była Fundacja Life Promotion i Gmina Wąpielsk. Organizatorem i koordynatorem sprzątania rzeki Drwęcy z kajaków był Michał Muszyński właściciel wypożyczalni kajaków Ka-Jak CBR z Brodnicy, który udostępnił kajaki i zapewnił logistykę. Partnerem akcji jest Polski Związek Wędkarski.

Wiosenne sprzątanie Doliny Drwęcy w Brodnicy i w Szczuce

11 maja 2018 r.

Dziękujemy wszystkim Uczestnikom akcji sprzątania rzeki i Doliny Drwęcy w Brodnicy oraz w Szczuce.

W akcji wzięło udział ponad 130 osób uczniów.

Dziękujemy uczniom z Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Szczuce i panu dyrektorowi Piotrowi Tęgowskiemu, uczniom 1. i 2. klasy o profilu medycznym z I Liceum Ogólnokształcące im. Filomatów Ziemi Michałowskiej w Brodnicy i panu Adamowi Lewandowskiemu, uczniom z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego z klasy 2. o profilu mechatronika pod opieką pani Aleksandry Roznerskiej.

Serdecznie dziękujemy za udział w akcji przedstawicielom straży PZW z Brodnicy oraz pracownikowi Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Za wsparcie organizacyjne i zorganizowanie posiłku dziękujemy panu Wójtowi Edwardowi Łukaszewskiemu i pani Edycie Zabłotnej oraz Starostwu Powiatowemu w Brodnicy.

Organizatorzy serdecznie dziękują lokalnym firmom: Perfekt Nieruchomości, Wytwórni Opakowań Kartonowych oraz Bankowi Spółdzielczemu w Brodnicy, które w formie rzeczowej lub finansowej wsparły akcję Wiosenne sprzątanie Doliny Drwęcy.

Wiosenne sprzątanie Doliny Drwęcy w gminie Lubicz

1 kwietnia 2017 r.

Dziękujemy wszystkim Uczestnikom akcji sprzątania rzeki i Doliny Drwęcy w gminie Lubicz.

W akcji wzięło udział ponad 120 osób i zebraliśmy trzy pełne przyczepy ciągnikowe śmieci!

Dziękujemy gimnazjalistom z Zespołu Szkół nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Lubiczu Górnym, licznie przybyłym Harcerzom ze Szczepu Piąta Strona Świata oraz Harcerkom z 5 Lubickiej Drużyny Harcerek "Grań", Wędkarzom z Koła PZW na Skarpie, z Koła Miejskiego PZW w Torunia, z Koła PZW Nr 62 Rubinkowo.

Serdecznie dziękuje agencjom kajakowym za wsparcie organizacyjne i udostępnienie kajaków - Panu Damianowi Tarczykowskiemu właścicielowi agencji kajakowej Aqua Natura Park oraz Panu Wojciechowi Dąbrowskiemu właścicielowi agencji kajakowej dryfujemy.pl.

Dziękujemy jednostkom Ochotniczej Straży Pożarnej z Lubicza, Młyńca i Złororii za zaangażowanie i usunięcie śmieci z miejsc niebezpiecznych, odpadów wielkogabarytowych oraz za asekurowanie kajakarzy.

Dziękujemy Stowarzyszeniu Ochrony Doliny Drwęcy za udział w akcji.

Dziękujemy Panu Wójtowi Markowi Olszewskiemu i Pracownikom Urzędu Gminy za wsparcie organizacyjne i pyszną grochówkę.

Wiosenne sprzątanie Doliny Drwęcy w mieście i gminie Golub-Dobrzyń oraz w gminie Ciechocin

8 kwietnia 2017 r.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom trzeciej akcji sprzątania rzeki i Doliny Drwęcy!

W akcji wzięło udział ponad 80: uczniowie klas mundurowych z Gimnazjum im. Ignacego Działyńskiego w Golubiu-Dobrzyniu, uczniowie LO z Zespołu Szkół nr 1 im. Anny Wazówny, cztery jednostki OSP: Golub-Dobrzyń, Olszówka, Nowogród, Handlowy Młyn, pracownicy Osady Karbówko, władze miasta i pracownicy magistratu, przystań kajakowa Zacisze i agencja kajakowa Pana Mariana Kuźmińskiego.

W gminie Ciechocin w akcji wzięło udział około 25 osób w tym: 9 uczniów szkoły podstawowej i harcerzy, 7 strażaków OSP Elgiszewo, kilku wędkarzy oraz wolontariusze na kajakach. Koordynatorem akcji w imieniu Fundacji Life Promotion był Pan Adam Luks, właściciel agencji kajakowej Zwinka, który udostępnił kajaki. Dziękujemy!

Wiosenne sprzątanie Doliny Drwęcy w gminie Wąpielsk

8 kwietnia 2017 r.

8 kwietnia po raz pierwszy w gminie Wąpielsk została zorganizowana akcja "Wiosenne sprzątanie Doliny Drwęcy".

W akcji wzięło udział ok. 90 osób: Dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radzikach Dużych wraz z Opiekunami, młodzież z Gimnazjum im. Tony'ego Halika Dużych wraz z Opiekunem, druhowie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzikach Dużych, Długiem i Wąpielsku, Mieszkańcy gminy.

Kajaków użyczył pan Michał Muszyński z brodnickiej agencji kajakowej.

Z ramienia Fundacji akcję koordynował Pan Marek Cieszyński, z ramienia Gminy Pani Milena Przybyła.

Na koniec akcji samorząd gminy zadbał o posiłek dla wszystkich wolontariuszy.

O celowości zorganizowania akcji świadczy duża ilość zebranych śmieci.

Dziękujemy wszystkim Wolontariuszom!

Wiosenne sprzątanie Doliny Drwęcy w Brodnicy i w gminie Brzozie

22 kwietnia 2017 r.

Dziękujemy wszystkim Wolontariuszom!

W akcjach wzięło udział ponad 6o osób i zebraliśmy dwie pełne przyczepy ciągnikowe śmieci!

Dziękujemy uczniom klasy pierwszej A  z I LO w Brodnicy, wędkarzom, przede wszystkim z Koła PZW Wiarus, Straży Rybackiej z Grzmięcy, panu Wojciechowi Szulcowi z ośrodka „Półwysep Wądzyń”, jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej Gorczenica , młodzieżowej drużynie pożarniczej Ochotniczych Straży Pożarnych z Gorczenicy, Straży miejskiej, przedstawicielom Urzędu Miasta i Gminy Brodnica oraz Władzom samorządowym.

Za zorganizowanie sprzątania z kajaków w gminie Brzozie dziękujemy Panu Markowi Połomskiemu, za koordynowanie akcją Pani Danucie Kędziorskiej, a także Panu Wójtowi Bogusławowi Błaszkiewiczowi za okazane wsparcie organizacyjne. Za użyczenie kajaków dziękujemy Panu Adamowi Kopiczyńskiemu oraz Panu Waldemarowi Celaremu.

Wiosenne sprzątanie Doliny Drwęcy

16 kwietnia 2016 r., Golub-Dobrzyń

Dziękujemy wszystkim uczestnikom drugiej akcji sprzątania Doliny Drwęcy!

Dziękujemy wolontariuszom z klas mundurowych Gimnazjum im. Ignacego Działyńskiego w Golubiu-Dobrzyniu, uczniom klasy 1a LO z Zespołu Szkół nr 1 im. Anny Wazówny, harcerzom, PZW i wędkarzom, pracownikom Przystani Zacisze i Osady Karbówko, Ochotniczej Straży Pożarnej, pracownikom Urzędu Miasta.

Dziękujemy Panu Burmistrzowi Mariuszowi Piątkowskiemu za wsparcie organizacyjne i zaangażowanie na rzecz ochrony Doliny Drwęcy.

Podsumowanie akcji Wiosenne sprzątanie Doliny Drwęcy 2019

Wiosenne sprzątanie doliny Drwęcy w 2019 roku zostało przeprowadzone w kwietniu i w maju na obszarze doliny Drwęcy w czterech gminach: Lubicz, Ciechocin, Golub-Dobrzyń, Wąpielsk oraz w mieście Golub-Dobrzyń. Sprzątane były brzegi rzeki, rzeka Drwęca z kajaków i z łodzi oraz wytypowane lokalizacje w dolinie Drwęcy.

W usuwanie odpadów komunalnych zaangażowało się w sumie około 235 wolontariuszy, którzy zebrali w sumie ponad 8 przyczep ciągnikowych śmieci. Wyjątkowo dużo śmieci było w gminie Lubicz i Golub-Dobrzyń. W gminie Golub-Dobrzyń zostało usunięte duże, dzikie wysypisko zlokalizowane w miejscowości Olszówka na terenie chronionym Natura 2000. W sprzątanie brzegu Drwęcy w mieście Golub-Dobrzyń zaangażował się pracownik Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Główne akcje zbierania śmieci miały swoją kontynuację w mniejszych akcjach, podczas których były w maju z obszarów chronionych usuwane śmieci wielkogabarytowe lub znajdujące się w trudnodostępnych lokalizacjach.

Fundacja sfinansowała akcję wyłącznie z darowizn pozyskanych od lokalnych firm. Poczęstunek dla wolontariuszy na zakończenie sprzątania sfinansowały samorządy.

 

Podsumowanie akcji Wiosenne sprzątanie Doliny Drwęcy 2018

Wiosenne sprzątanie doliny Drwęcy w 2018 roku zostało przeprowadzone w kwietniu i w maju na obszarze doliny Drwęcy w pięciu gminach: Lubicz, Ciechocin, Golub-Dobrzyń, Wąpielsk, Brodnica oraz w dwóch miastach - Golub-Dobrzyń i Brodnica. Sprzątane były brzegi rzeki, rzeka Drwęca z kajaków i z łodzi oraz wytypowane lokalizacje w dolinie Drwęcy oraz w miejscowości Szczuka (gmina Brodnica).

W usuwanie odpadów komunalnych zaangażowało się w sumie około 410 wolontariuszy, którzy zebrali łącznie 11 przyczep ciągnikowych śmieci. Wśród wolontariuszy największą grupę stanowiła młodzież z lokalnych szkół, zaangażowali się także harcerze i lokalne jednostki OSP. Samorządy ww. gmin i miast były współorganizatorami akcji (choć w wąskim zakresie), partnerem akcji był Polski Związek Wędkarski. W sprzątanie brzegów Drwęcy w mieście Brodnica zaangażowało się dwóch pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Główne akcje zbierania śmieci miały swoją kontynuację w mniejszych majowych akcjach, podczas których były z obszaru doliny Drwęcy usuwane te śmieci, które ze względu na duże gabaryty lub lokalizację na terenach podmokłych nie udało się usunąć w kwietniu.

Fundacja sfinansowała akcję wyłącznie z darowizn pozyskanych od lokalnych firm. Poczęstunek dla wolontariuszy na zakończenie sprzątania sfinansowały samorządy.

 

 Podsumowanie akcji Wiosenne sprzątanie Doliny Drwęcy 2017

Wiosenne sprzątanie Doliny Drwęcy zostało przeprowadzone w tym roku w sześciu gminach: Lubicz, Ciechocin, Golub-Dobrzyń, Wąpielsk, Brodnica, Brzozie oraz w dwóch miastach Golub-Dobrzyń i Brodnica.

W kwietniowych akcjach usuwania odpadów komunalnych wzięło udział około 385 wolontariuszy, którzy zebrali w sumie 9 przyczep ciągnikowych śmieci.

W akcję ochronę Doliny Drwęcy zaangażowały także firmy z naszego regionu, które w formie rzeczowej wsparły „Wiosenne sprzątanie Doliny Drwęcy”. Poczęstunek dla wolontariuszy na zakończenie sprzątania sfinansowały samorządy.

 

 Podsumowanie akcji Wiosenne sprzątanie Doliny Drwęcy 2016

W ramach niedotowanego projektu Fundacji Life Promotion: „Drwęca – chrońmy rezerwat” została przeprowadzona społeczna akcja „Wiosenne sprzątanie doliny Drwęcy”.

Zasadnicza część akcji odbyła się w sobotę 16 kwietnia 2016 r. Sprzątanie rozpoczęło się o godz. 9 a zakończało o godz. 12.30. W sprzątaniu wzięło udział około 110 wolontariuszy. Rzeka Drwęca w granicach gminy Golub-Dobrzyń była sprzątana z 12 kajaków oraz z brzegów na odcinku wsi Olszówka w dniach 28 kwietnia, 7 i 20 maja.

W sumie, w akcjach oczyszczania wzięło udział ponad 120 wolontariuszy. Zostały zebrane dwie pełne przyczepy ciągnikowe śmieci. Śmieci były segregowane.

Akcję wsparli Sponsorzy: Nestlé Waters partner akcji „Wybieram Wodę”, Conkret (Wielkie Rychnowo), P.P.H. Hetman sp. z o.o. (Olszówka), Golpasz S.A. (Golub-Dobrzyń), TM Drutpol sp. z o.o. (Golub-Dobrzyń). Dzięki ich hojności Fundacja zakupiła 13 betonowych koszy, które zostaną umieszczone w pobliżu Drwęcy w granicach miasta, w miejscach najbardziej zaśmiecanych. Ponadto, została zakupiona kotwica z liną oraz dwa podbieraki – 3 m i 10 m do wyciągania śmieci z rzeki. Zostaną one przekazane do Wydziału Gospodarki Komunalnej, do użytkowania przez pracowników porządkowych Urzędu Miasta i Gminy oraz wolontariuszy Fundacji.

Dolina Drwęcy w mieście i gminie Golub-Dobrzyń

Audyt: marzec 2017 r.

Audyt: grudzień 2015 - luty 2016 r.

Dolina Drwęcy w mieście Brodnica

Audyt: kwiecień 2017 r.