Projekty Lokalne

Drwęca - chrońmy rezerwat

drweca

Drwęca to jedna z najbardziej urokliwych rzek w naszym kraju. W 1961 roku Drwęca uzyskała status rezerwatu i została objęta na całej długości ochroną, jest najdłuższym rezerwatem ichtiologicznym w Polsce! Drwęca i jej dorzecze objęte jest krajowym programem restytucji ryb wędrownych. Rzeka ze względu na swoje położenie jest ważnym korytarzem ekologicznym o znaczeniu krajowym - jest korytarzem migracyjnym i rozprzestrzeniania się wielu gatunków fauny i flory między Doliną Wisły a Pojezierzem Mazurskim. Dolina rzeki Drwęcy została objęta programem Natura 2000.

Od końca lat 90 w Dolinie Drwęcy obserwuje się stopniową dewastację przyrody i wzrost zaśmiecenia stałymi odpadami komunalnymi. Wiele śmieci zalega w strefie przybrzeżnej i na dnie rzeki. Najwięcej zanieczyszczeń kumuluje się w sąsiedztwie osiedli i gospodarstw domowych.

Projekt „Drwęca – chrońmy rezerwat” i główna akcja tego projektu: „Wiosenne sprzątanie Doliny Drwęcy” mają na celu:

 1. Usunięcie z rzeki i Doliny Drwęcy stałych odpadów komunalnych.
 2. Przeciwdziałanie zanieczyszczaniu tego cennego przyrodniczo obszaru.
 3. Edukację ekologiczną mieszkańców, młodzieży, wędkarzy, turystów (spływy kajakowe).

W ramach projektu prowadzone są działania:

 1. Audyt (luty-kwiecień) zaśmiecenia Doliny Drwęcy w woj. kujawsko-pomorskim.
 2. Kwietniowe, społeczne akcje usuwania śmieci z rzeki i Doliny Drwęcy.
 3. Majowe akcje usuwania tych zanieczyszczeń, których nie udało usunąć się w kwietniu.
 4. Majowe spotkania z władzami samorządowymi gmin i miast (partnerów akcji) w celu zlikwidowania nielegalnych wysypisk na terenie Doliny Drwęcy, źródeł zanieczyszczeń i przeciwdziałanie zjawisku śmiecenia.
 5. Współpraca z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej i Regionalną Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, a także z lokalnymi organizacjami, które podejmują działania proekologiczne na obszarze Doliny Drwęcy.

 

Wiosenne sprzątanie Doliny Drwęcy 2017

Społeczne akcje sprzątania rzeki i Doliny Drwęcy organizujemy w kwietniowe soboty. Chcemy zdążyć przed wiosenną, szybką wegetacją rośli i przed długim weekendem majowym, kiedy to Drwęca jest oblegana przez kajakarzy. Akcje zaczynają się o godz. 9 rano odprawą a kończą do godz. 12.30 dla młodzieży i dzieci. Dorośli uczestnicy kończą sprzątanie o godz. 13.30-14.30. Na koniec władze samorządowe przygotowały dla wolontariuszy posiłek.

Harmonogram - kwiecień 2017

 1. Gmina Lubicz - 1 kwietnia, odprawa i zakończenie na łące pana Krzysztofa Walterskiego przy dawnym jazie młyńskim, lokalizacja GPS 53.02789, 18.76114.
 2. Gmina Ciechocin - 8 kwietnia, odprawa i zakończenie na przystani kajakowej przy moście, lokalizacja GPS 53.061170, 18.925299.
 3. Miasto i gmina Golub-Dobrzyń - 8 kwietnia, odprawa przy kładce, przy Drwęcą poniżej firmy Adabet, lokalizacja GPS 53.110978, 19.058843. Zakończenie na polu namiotowym Przystani Zacisze.
 4. Gmina Wąpielsk - 8 kwietnia, dla młodzieży odprawa i zakończenie w Radzikach Dużych o przy gimnazjum i ruinach zamku, lokalizacja GPS 53.165791, 19.278437 oraz w Półwiesku Małym przy szkole. Rozpoczęcie o godz. 9.00, zakończenie około godz. 13. Mieszkańcy gminy - osoby dorosłe biorą udział w akcji od godz. 12.00 do godz. 16.00; rozpoczynają i kończą na placu przy moście w Kupnie gdzie będzie na zakończenie ciepły posiłek. Kajakarze i OSP rozpoczynają akcję o godz. 9.00 z młodzieżą w Radzikach Dużych przy gimnazjum ale kończą o godzinie 16.00 na placu przy moście w Kupnie.
 5. Miasto i gmina Brodnica - 22 kwietnia, odprawa i zakończenie w przystani kajakowej „Zakole Drwęcy” lokalizacja GPS 53.249491, 19.391234.
 6. Gmina Brzozie - 22 kwietnia, odprawa i zakończeni w Jajkowie na boisku szkolnym, lokalizacja GPS: 53.298848, 19.500904.

 

Podsumowanie akcji Wiosenne sprzątanie Doliny Drwęcy  2017

Wiosenne sprzątanie Doliny Drwęcy zostało przeprowadzone w tym roku w sześciu gminach: Lubicz, Ciechocin, Golub-Dobrzyń, Wąpielsk, Brodnica, Brzozie oraz w dwóch miastach - Golub-Dobrzyń i Brodnica.

W kwietniowych akcjach usuwania odpadów komunalnych wzięło udział około 385 wolontariuszy, którzy zebrali w sumie 9 przyczep ciągnikowych śmieci.

W akcję ochronę Doliny Drwęcy zaangażowały także firmy z naszego regionu, które w formie rzeczowej wsparły „Wiosenne sprzątanie Doliny Drwęcy” na kwotę 3250 zł oraz finansowo na kwotę 5300 zł. Całkowite wydatki w ramach akcji (wydatki Fundacji łącznie z darowiznami) wyniosły 12 252 zł brutto.

Zakupione w tym roku bosaki (5 sztuk), część rękawiczek ochronnych i worków na śmieci, a także narzędzia zakupione w 2016 roku będą wykorzystane w kolejnych akcjach sprzątania rzeki i Dolny Drwęcy.

Sponsorzy

Inicjatywę wsparły lokalne firmy w formie rzeczowej, finansowej i organizacyjnej. Fundacja Life Promotion i Wolontariusze serdecznie dziękują firmie RM HILDEBRANDT Sp. z o. o - brodnickim supermarketom oraz firmie Czajkowski Maszyny Sp. z o.o. z Sokołowa - producentowi innowacyjnych maszyn do uprawy pasowej. Dziękujemy Wytwórni Opakowań Kartonowych (Brodnica) i firmie Kaufmann Sp. z o.o. z Rypina. Dziękujemy firmie Conkret Z.R. Trejderowscy Sp.j. z Wielkiego Rychnowa, P.P.H. Hetman Sp. z o.o. (Olszówka), firmom z Golubia-Dobrzynia: Golpasz S.A. oraz DOM-PLAST Karol Dąbrowski, a także brodnickiemu mleczarskiemu przedsiębiorstwu Bromilk Sp. z o.o. i firmie Nieruchomości Perfekt.

Szanowni Sponsorzy, bardzo serdecznie Wam dziękujemy. Bez Waszego zaangażowania nie byłoby możliwe przeprowadzenie akcji na tak dużą skalę.

Dolina Drwęcy w gminie Lubicz

Audyt: marzec 2017 r.

 

                  

Dolina Drwęcy w gminie Ciechocin

Audyt: marzec 2017 r.

Dolina Drwęcy w mieście i gminie Golub-Dobrzyń

 

Audyt: marzec 2017 r.

 

Audyt: grudzień 2015 - luty 2016 r.

Dolina Drwęcy w mieście Brodnica

Audyt: kwiecień 2017 r.

 

Wiosenne sprzątanie Doliny Drwęcy w gminie Lubicz

1 kwietnia 2017 r.

Dziękujemy wszystkim Uczestnikom akcji sprzątania rzeki i Doliny Drwęcy w gminie Lubicz.

W akcji wzięło udział ponad 120 osób i zebraliśmy trzy pełne przyczepy ciągnikowe śmieci!

 

Dziękujemy gimnazjalistom z Zespołu Szkół nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Lubiczu Górnym, licznie przybyłym Harcerzom ze Szczepu Piąta Strona Świata oraz Harcerkom z 5 Lubickiej Drużyny Harcerek "Grań", Wędkarzom z Koła PZW na Skarpie, z Koła Miejskiego PZW w Torunia, z Koła PZW Nr 62 Rubinkowo.

Serdecznie dziękuje agencjom kajakowym za wsparcie organizacyjne i udostępnienie kajaków - Panu Damianowi Tarczykowskiemu właścicielowi agencji kajakowej Aqua Natura Park oraz Panu Wojciechowi Dąbrowskiemu właścicielowi agencji kajakowej dryfujemy.pl.

Dziękujemy jednostkom Ochotniczej Straży Pożarnej z Lubicza, Młyńca i Złororii za zaangażowanie i usunięcie śmieci z miejsc niebezpiecznych, odpadów wielkogabarytowych oraz za asekurowanie kajakarzy.

Dziękujemy Stowarzyszeniu Ochrony Doliny Drwęcy za udział w akcji.

Dziękujemy Panu Wójtowi Markowi Olszewskiemu i Pracownikom Urzędu Gminy za wsparcie organizacyjne i pyszną grochówkę.

Wiosenne sprzątanie Doliny Drwęcy w mieście i gminie Golub-Dobrzyń oraz w gminie Ciechocin

8 kwietnia 2017 r.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom trzeciej akcji sprzątania rzeki i Doliny Drwęcy!

W akcji wzięło udział ponad 80: uczniowie klas mundurowych z Gimnazjum im. Ignacego Działyńskiego w Golubiu-Dobrzyniu, uczniowie LO z Zespołu Szkół nr 1 im. Anny Wazówny, cztery jednostki OSP: Golub-Dobrzyń, Olszówka, Nowogród, Handlowy Młyn, pracownicy Osady Karbówko, władze miasta i pracownicy magistratu, przystań kajakowa Zacisze i agencja kajakowa Pana Mariana Kuźmińskiego.

W gminie Ciechocin w akcji wzięło udział około 25 osób w tym: 9 uczniów szkoły podstawowej i harcerzy, 7 strażaków OSP Elgiszewo, kilku wędkarzy oraz wolontariusze na kajakach. Koordynatorem akcji w imieniu Fundacji Life Promotion był Pan Adam Luks, właściciel agencji kajakowej Zwinka, który udostępnił kajaki. Dziękujemy!

 

Wiosenne sprzątanie Doliny Drwęcy w gminie Wąpielsk

8 kwietnia 2017 r.

8 kwietnia po raz pierwszy w gminie Wąpielsk została zorganizowana akcja "Wiosenne sprzątanie Doliny Drwęcy".

W akcji wzięło udział ok. 90 osób: Dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radzikach Dużych wraz z Opiekunami, młodzież z Gimnazjum im. Tony'ego Halika Dużych wraz z Opiekunem, druhowie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzikach Dużych, Długiem i Wąpielsku, Mieszkańcy gminy.

Kajaków użyczył pan Michał Muszyński z brodnickiej agencji kajakowej.

Z ramienia Fundacji akcję koordynował Pan Marek Cieszyński, z ramienia Gminy Pani Milena Przybyła.

Na koniec akcji samorząd gminy zadbał o posiłek dla wszystkich wolontariuszy.

O celowości zorganizowania akcji świadczy duża ilość zebranych śmieci.

Dziękujemy wszystkim Wolontariuszom!

Wiosenne sprzątanie Doliny Drwęcy w Brodnicy i w gminie Brzozie

22 kwietnia 2017 r.

Dziękujemy wszystkim Wolontariuszom!

W akcjach wzięło udział ponad 6o osób i zebraliśmy dwie pełne przyczepy ciągnikowe śmieci!

Dziękujemy uczniom klasy pierwszej A  z I LO w Brodnicy, wędkarzom, przede wszystkim z Koła PZW Wiarus, Straży Rybackiej z Grzmięcy, panu Wojciechowi Szulcowi z ośrodka „Półwysep Wądzyń”, jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej Gorczenica , młodzieżowej drużynie pożarniczej Ochotniczych Straży Pożarnych z Gorczenicy, Straży miejskiej, przedstawicielom Urzędu Miasta i Gminy Brodnica oraz Władzom samorządowym.

Za zorganizowanie sprzątania z kajaków w gminie Brzozie dziękujemy Panu Markowi Połomskiemu, za koordynowanie akcją Pani Danucie Kędziorskiej, a także Panu Wójtowi Bogusławowi Błaszkiewiczowi za okazane wsparcie organizacyjne. Za użyczenie kajaków dziękujemy Panu Adamowi Kopiczyńskiemu oraz Panu Waldemarowi Celaremu.

Wiosenne sprzątanie Doliny Drwęcy

16 kwietnia 2016 r., Golub-Dobrzyń

Dziękujemy wszystkim uczestnikom drugiej akcji sprzątania Doliny Drwęcy!

Dziękujemy wolontariuszom z klas mundurowych Gimnazjum im. Ignacego Działyńskiego w Golubiu-Dobrzyniu, uczniom klasy 1a LO z Zespołu Szkół nr 1 im. Anny Wazówny, harcerzom, PZW i wędkarzom, pracownikom Przystani Zacisze i Osady Karbówko, Ochotniczej Straży Pożarnej, pracownikom Urzędu Miasta.

Dziękujemy Panu Burmistrzowi Mariuszowi Piątkowskiemu za wsparcie organizacyjne i zaangażowanie na rzecz ochrony Doliny Drwęcy.

 

span12]

Czysty Powiat

W okresie grudzień 2015 - luty 2016 prowadzimy audyt stanu zanieczyszczenia środowiska naturalnego miasta i gminy Golub-Dobrzyń. Poniżej prezentujemy dokumentację stanu zaśmiecenia z lokalizacją większych skupisk śmieci.

Projekt ma na celu: Zwrócenie uwagi mieszkańców, władz samorządowych, nauczycieli i uczniów oraz lokalnych stowarzyszeń na problem zaśmiecenia miasta i lokalnego środowiska naturalnego; usunięcie zanieczyszczeń oraz wypracowanie skutecznych rozwiązań przeciwdziałania śmieceniu.

nasz-las-1

Poszukujemy powiatowych wolontariuszy na terenie gmin powiatu Golub-Dobrzyń oraz wolontariusza-koordynatora. Zadaniem wolontariuszy będzie okresowy audyt czystości i środowiska naturalnego swojej gminy. Osoby ekologicznie wrażliwe, nauczycieli i wychowawców zapraszamy do kontaktu z Fundacją.

Zachęcamy przede wszystkim młodzież do eko-aktywności w okolicach miejsca zamieszkania. Coraz więcej młodych ludzi bierze co roku udział w wiosennych akcjach sprzątania świata.

Zobacz inspirujący film i rozpocznij akcję nominowania. Zrób zdjęcia lub nagraj film i umieść w Internecie.

 

Warto Wiedzieć

Zgłoś zanieczyszczenie środowiska!

Jeśli zauważysz zanieczyszczenie środowiska naturalnego albo nielegalne, nawet małe składowisko odpadów koniecznie zgłoś to władzom miasta lub gminy. Władze lokalne zobligowane są licznymi przepisami prawa polskiego i Unii Europejskiej do podejmowania na podległym im terenie działań naprawczych i poprawiających jakość środowiska. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej w art.74 ust. 2 wskazuje: „Ochrona środowiska jest obowiązkiem władz publicznych”.

Natomiast w art. 86 Konstytucja stanowi: „Każdy jest obowiązany do dbałości o stan środowiska i ponosi odpowiedzialność za spowodowanie przez siebie jego pogorszenia”. Na prywatnych posesjach za porządek odpowiadają właściciele tych terenów. Kodeksu wykroczeń określa konsekwencje za niezachowanie czystości dla właścicieli posesji lub tych, którzy mając obowiązek utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości. Jeśli nie wykonują oni swoich obowiązków, to podlegają karze grzywny do 1500 złotych albo karze nagany.

Władze gminy (wójt, burmistrz, prezydent miasta) jako organ wykonawczy odpowiadają za utrzymanie czystości i porządku na podległym im terenie. W zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina musi zapewnić mieszkańcom możliwość pozbywania się wszystkich rodzajów odpadów powstających w gospodarstwie domowym (odpadów komunalnych). Władze gminy odpowiedzialne są za zapewnienie mieszkańcom dostęp do infrastruktury służącej utrzymaniu czystości: kosze na odpady, pojemniki do segregacji, punkty selektywnego zbierania odpadów. Obowiązkiem gmin jest również reagowanie na każde dzikie wysypisko, które znajdzie się w ich granicach administracyjnych. Każda gmina ma nie tylko obowiązek zorganizować wywóz śmieci, ale także zagwarantować odbiór odpadów niebezpiecznych, odpadów wielkogabarytowych i budowlanych.

Poszukując podmiotu zobowiązanego do utrzymania czystości na drogach, poboczach drogi i chodnikach należy ustalić właściwego zarządcę dla odcinka drogi, na którym występuje zaśmiecenie. Drogi publiczne dzielą się kolejno na drogi: krajowe, wojewódzkie, powiatowe, gminne. Odpowiednio do tego podziału podmiotami odpowiedzialnymi za utrzymanie porządku są: Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad dla dróg krajowych i autostrad, wojewódzki zarząd dróg dla dróg wojewódzkich, powiatowy zarząd dróg dla dróg powiatowych, wójt (burmistrz lub prezydent miasta) dla dróg gminnych. Istnieją także drogi niezaliczone do żadnej kategorii dróg publicznych - drogi wewnętrzne. Są to drogi położone na terenie osiedli mieszkaniowych, drogi dojazdowe do gruntów rolnych i leśnych, obiektów użytkowanych przez przedsiębiorców, place przed dworcami kolejowymi, autobusowymi i portami oraz pętle autobusowe. Za ich czystość odpowiedzialność ponoszą podmioty zarządzające terenem, na którym drogi i miejsca te są położone.

Za porządek w lasach państwowych odpowiada Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe oraz regionalne dyrekcje Lasów Państwowych, a za utrzymanie czystości lasów prywatnych - ich właściciele, czyli osoby prywatne. Natomiast jeśli lasy są miejskie - odpowiada gmina. Plaże porządkuje ich właściciel, jeśli należą do gminy, sprzątaniem zajmują się służby gminne, a w miastach - służby miejskie.

Pamiętaj, aby precyzyjnie podać lokalizację śmieci. Możesz to zrobić także za pomocą aplikacji na telefon komórkowy, która podaje lokalizację GPS (np. aplikacja „Współrzędne Mapy”). Później parametry GPS wystarczy w odpowiednim formacie wpisać w okno wyszukiwarki w Mapach Google, aby odnaleźć lokalizację miejsca. Warto również zrobić zdjęcie telefonem i przesłać je do urzędu miasta lub gminy.

Odpowiedzialność karna za zaśmiecanie

W Polsce nadrzędną ustawą nakładającą obowiązek dbania o środowisko i jego elementy jest Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej (ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 roku). Artykułu 86 informuje, że każdy obywatel ma obowiązek dbania o środowisko i jego poszczególne komponenty.
Kodeks wykroczeń, art. 145 i 162 precyzują: Kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany. Kto w lasach zanieczyszcza glebę lub wodę albo wyrzuca do lasu kamienie, śmieci, złom, padlinę lub inne nieczystości, albo w inny sposób zaśmieca las, podlega karze grzywny albo karze nagany.