• Ochrona
  środowiska
  i edukacja
  ekologiczna

  Inicjujemy i wspieramy i działania ukierunkowane na ochronę środowiska naturalnego i edukację ekologiczną. Monitorujemy lokalnie stan zanieczyszczenia rzek i lasów. Informacje o zanieczyszczeniach przekazujemy władzom samorządowym. Uczestniczymy w społecznych akcjach zbierania śmieci.

 • Wspomaganie uczniów
  w rozwoju
  osobowym

  Zależy nam na prawidłowym rozwoju młodych ludzi. Dzięki nieodpłatnym zajęciom i warsztatom prowadzonym przez specjalistów uczniowie szkół licealnych mają możliwość skorzystania z szerokiego wsparcia psychoprofilaktycznego.


 • Ewangelizacja
  i duszpasterstwo
  młodzieży

  Realizujemy i wspieramy projekty o charakterze ewangelizacyjnym i duszpasterskim. Priorytetem są działania adresowane do młodzieży. Wykorzystujemy tu możliwości Internetu i nowych technologii.

 • Opieka
  i duszpasterstwo osób w stanie
  terminalnym

  Bliskie są nam problemy osób zmagających się z cierpieniem w perspektywie śmierci. Przygotowujemy rozwiązania ukierunkowane na pomoc osobom umierającym i wspierające posługę kapelanów w szpitalach.

 • Promowanie kultury, pielęgnowanie tradycji narodowej

  Zależy nam na promowaniu kultury wysokiej, pielęgnowaniu tradycji narodowej, rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Prowadzimy akcje przeciwdziałania negatywnym przejawom kultury masowej.

Misja Fundacji

Pragniemy chronić dar życia, promować życiodajne drogi, postawy i formy ludzkiej aktywności. Podejmujemy działania głównie w pięciu obszarach: ochrona życia ludzkiego i poprawa jego jakości, rozwój osobisty, ochrona środowiska naturalnego, promowanie kultury wysokiej i pielęgnowanie tradycji narodowej, ewangelizacja i duszpasterstwo. Ważnym celem Fundacji jest krzewienie wolontariatu i zaangażowania na rzecz potrzebujących. Monitorujemy zanieczyszczenie środowiska naturalnego. Inicjujemy akcje oczyszczania rzek i lasów. Stawiamy na pracę z młodzieżą: poznawanie i rozwijanie własnych talentów, wychowanie do miłości, psychoprofilaktykę.

Projekty 2017

01
Drwęca - chrońmy rezerwat

Już zimą 2016 r. rozpoczęły się przygotowania do kwietniowych akcji sprzątania Doliny Drwęcy 2017. W tym roku nasza fundacja w partnerstwie z samorządami i PZW organizuje akcje sprzątania na odcinkach...

02
Czysty powiat

W okresie grudzień 2015 - luty 2016 przeprowadziliśmy audyt stanu zanieczyszczenia środowiska naturalnego miasta i powiatu Golub-Dobrzyń. Prezentujemy dokumentację stanu zaśmiecenia z lokalizacją...

03
Przekroczyć próg nadziei

Projekt ma na celu opracowanie i wdrożenie rozwiązań, które przyczynią się do poprawy stanu psychicznego pacjentów szpitali, a także będą wsparciem dla kapelanów szpitalnych w ich posłudze...

04
Serwis internetowy „Misjonarze Miłosierdzia”

W pierwszej połowie 2017 roku uruchomimy stronę internetową "Misjonarze Miłosierdzia" adresowaną w pierwszej kolejności do młodzieży. Strona będzie miała charakter duszpasterski, jej celem będzie...

05
Poznaj swoje talenty

Jesienią w kilku toruńskich i warszawskich szkołach średnich prowadzimy zajęcia, które mają pomóc uczniom lepiej poznać własne talenty i predyspozycje zawodowe. Dzięki darmowym, profesjonalnym testom...

06
Stop Halloween

W październiku rozpocznie się czwarta kampania projektu „Stop Halloween”.
W październiku będziemy śledzić marketingowe działania supermarketów, firm oraz nieodpowiedzialne popularyzowanie przez telewizję...

Wspieranie Projektów

Zachęcamy Państwa do finansowego wsparcia projektów Fundacji.
Poszukujemy darczyńców i wolontariuszy dla powstającego serwisu internetowego „Misjonarze Miłosierdzia”.

Przekazaną na rzecz Fundacji darowiznę możecie Państwo odliczyć od podstawy opodatkowania swojego dochodu i uzyskać ulgę podatkową. Szczegółową informację o zasadach odliczania darowizny można pobrać poniżej.

Fundacja Life Promotion
ul. Modrzewiowa 30
87-400 Golub-Dobrzyń

Numer konta

NIP 5252543783
KRS 0000442684
REGON 146434060

Alior Bank SA

tel.: 531 415 408
tel.: 731 310 557
e-mail: fundacja@lifep.org

Swift: ALBPPLPW

PLN: 17 2490 0005 0000 4530 5960 8992

Warto Wiedzieć

Zespół

 

Dołącz do nas

Jeśli nasze cele są Tobie bliskie lub chciałbyś zaangażować się w wybrany projekt, to zapraszany do kontaktu.

Obecnie poszukujemy:

 • Poszukujemy wolontariuszy z gminy Lubicz, Ciechocin, Wąpielsk, Brodnica oraz Brzozie, którzy chcą włączyć się w okresowy, zimowy audyt Doliny Drwęcy.
 • Wolontariuszy z doświadczeniem edytorskim do pomocy w przygotowaniu serwisu internetowego projektu „Misjonarze Miłosierdzia”.